Medlemsfordeler

  • Via våre websider leie ferieuker. 
  • Via våre websider leie ut dine ferieuker. 
  • Høre om andre medlemmers erfaringer.
  • Knytte kontakter og ha hyggelig sosialt samvær med andre norske andelseiere
  • Få tips om hvordan du kan utnytte ditt eierskap fullt ut.
  • Bli oppdatert om siste nytt om hva skjer på Anfi del Mar.
  • Være med i et fellesskap for å ivareta dine interesser på Anfi del Mar bedre enn om du står alene.
  • Være med i et samarbeid med komitemedlemmene for lettere å kunne fremme saker for ledelsen på Anfi del Mar  og Generalforsamlingene.